May lạnh có sử dụng được điện 110 không

Bạn muốn hỏi gì?May lạnh có sử dụng được điện 110 không
Uyen hỏi 2 năm trước
admin Nhân viên trả lời 2 năm trước

Chào bạn,
Các sản phẩm máy lạnh hiện nay đều phải sử dụng nguồn điện 220v
Thông tin đến bạn